Mezinárodní vztahy a bezpečnost

Naši specialisté jsou schopni připravit vytvořit studie, analýzy či monitoringy bezpečnostní situace v kterémkoli koutě světa. Umíme analyzovat bezpečnostní rizika pro různá odvětví ekonomiky i pro jednotlivé firmy. Vedle toho dokážeme odpovědět na otázky po širších ekonomických souvislostech mezinárodních vztahů na globální, evropské i regionální úrovni.Řadit podle data

Seznam analýz:


Novela zákona o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti

29. listopad 2011   Autor: Jaroslav Salivar

Dnem 1. ledna 2012 nabývá účinnosti zákon č. 255/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který bývá nazýván „Velkou novelou“. Tato „Velká novela“ přináší řadu změn v oblasti ochrany utajovaných informací a je to zatím největší změna a doplnění zákona č.412/2004 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti (dále jen „zákon o ochraně utajovaných informací“) od nabytí jeho účinnosti 1.1.2006. Cílem této novely podle její důvodové zprávy je zejména zkrácení doby bezpečnostního řízení o vydání osvědčení a dokladu, snížení počtu žádostí o vydání osvědčení a dokladu, snížení administrativní zátěže účastníků bezpečnostního řízení a zjednodušení a zestručnění stávající právní úpravy. Jedná se zejména o stanovení podmínek, které zamezí podávání žádostí o vydání osvědčení nebo dokladu těmi subjekty, které v praxi nemají přístup k utajovaným informacím ani nevykonávají citlivou činnost, zkrácení lhůt pro provedení bezpečnostního řízení a redukci množství informací vyžadovaných od účastníků bezpečnostního. Jistě bude zajímavé sledovat, zda praxe prokáže, zda skutečně došlo ke snížení administrativní zátěže účastníků bezpečnostního řízení a zjednodušení postupů prováděných NBÚ. Celý článek

Má Amerika nejlepší léta za sebou?

06. září 2011   Autor: Fareed Zakaria

Jsem Američan, nikoli proto, že jsem se tady náhodou narodil, ale volbou. Volil jsem „nohama“ a stal se Američanem, protože tuto zemi miluji a pokládám ji za výjimečnou. Když se však rozhlédnu po dnešním světě, podívám se na vichřice technických změn a globální konkurence, začínám z toho být nervózní. Nejznepokojivější je možná skutečnost, že zatímco tyto síly nabírají na moci, Američané jako by nebyli schopní pochopit rozsah úkolů, které před námi stojí. I přes všechny řeči o vzestupu Číny se většina Američanů chová podle předpokladu, že Amerika je pořád číslo 1. Celý článek

Kybernetická bezpečnost. Máme se cítit ohrožení? Co pro nás udělaly naše vlády?

21.červenec 2011   Autor: Jaroslav Salivar

Co je kybernetická bezpečnost a proč je tak důležitá Celý článek

Schengen pod tlakem – přijdeme o svobodu volného pohybu?

13.květen 2011   Autor: Ivan Langer

…Rakousko dočasně zavedlo hraniční kontroly kvůli jednání Světového ekonomického fóra ve Vídni….Dánsko chce obnovit kontroly na svých hranicích kvůli přílivu uprchlíků a zvýšení příhraniční kriminality… Francie a Itálie v reakci na severoafrickou migrační vlnu navrhují změny pravidel Schengenského systému… Bavorsko a trochu také Rakousko se připravuje na případné uzavření svých jižních hranic…Evropská komise nejprve tápá, pak si rychle vzpomene na všechny své staré „smetené“ iniciativy a předkládá změnu dohody o Schengenském prostoru… Celý článek

Azylová a migrační politika EU – příležitosti a hrozby na příkladu současné situace

13.květen 2011   Autor: Jaroslav Salivar

Co to vlastně je azylová a migrační politika (AMP)? Jde o souhrn aktivit státu či společenství států se společným politicko-filosofickým základem vedoucích k usměrňování(managementu) imigrace s ohledem na potřeby a možnosti jednotlivých států či společenství. Celý článek