Novela zákona o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti

Mezinárodní vztahy a bezpečnost | Autor: Jaroslav Salivar | 29. listopad 2011

Shrnutí

Dnem 1. ledna 2012 nabývá účinnosti zákon č. 255/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který bývá nazýván „Velkou novelou“. Tato „Velká novela“ přináší řadu změn v oblasti ochrany utajovaných informací a je to zatím největší změna a doplnění zákona č.412/2004 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti (dále jen „zákon o ochraně utajovaných informací“) od nabytí jeho účinnosti 1.1.2006. Cílem této novely podle její důvodové zprávy je zejména zkrácení doby bezpečnostního řízení o vydání osvědčení a dokladu, snížení počtu žádostí o vydání osvědčení a dokladu, snížení administrativní zátěže účastníků bezpečnostního řízení a zjednodušení a zestručnění stávající právní úpravy. Jedná se zejména o stanovení podmínek, které zamezí podávání žádostí o vydání osvědčení nebo dokladu těmi subjekty, které v praxi nemají přístup k utajovaným informacím ani nevykonávají citlivou činnost, zkrácení lhůt pro provedení bezpečnostního řízení a redukci množství informací vyžadovaných od účastníků bezpečnostního. Jistě bude zajímavé sledovat, zda praxe prokáže, zda skutečně došlo ke snížení administrativní zátěže účastníků bezpečnostního řízení a zjednodušení postupů prováděných NBÚ.

Tato studie je placená

Cena za plné znění studie:

99,- Kč

Zaplatit pomocí
Premium SMS

Můžete si také zaplatit roční předplatné a mít neomezený přístup ke všem publikovaným studiím. Cena za předplatné:

4000,- Kč

Zaplatit roční
předplatné

Související studie

  • Nenalezeny žádné souvísející studie

O autorovi studie

Fotografie: Jaroslav Salivar

Jaroslav Salivar

# Jaroslav Salivar je absolventem Vysoké školy Báňské (dnes Technická univerzita Ostrava) v oboru technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu. V oblasti…

Více o Jaroslavu Salivarovi