Výdaje na zdravotnictví stále rostou

29.říjen 2011 | Autor: Barbora Bakulová

Celkové výdaje na zdravotnictví dosáhly v roce 2010 podle statistiků 292 miliardy korun, v přepočtu na obyvatele to bylo 27 760 korun. Veřejné zdravotní pojištění vydalo 222,5 miliardy, celkem z veřejných peněz šlo téměř 243,3 miliardy. Spoluúčast pacientů loni byla 16,7 procenta. Do tří let by podle vládní koalice měla spoluúčast pacientů stoupnout až na 22 procent.

Podíl zdravotnictví na hrubém domácím produktu se v ČR v posledních letech pohyboval kolem sedmi procent, loni podle předběžných údajů byl téměř osm procent. Tento růst vysvětlují statistici nižší úrovní celkového HDP v letech 2009 a 2010 proti roku 2008.

Hospodaření nemocnic s kladným výsledkem

O více než půl miliardy korun převýšily v letošním prvním pololetí výnosy nemocnic jejich náklady. Celkové hospodaření nemocnic tak skončilo s kladným hospodářským výsledkem, ztrátu mělo 43 procent nemocnic, z nich téměř polovina do minus pěti milionů korun. 

Oproti prvnímu pololetí loňska zaznamenaly nemocnice letos zlepšení:

loni s kladným hospodářským výsledkem skončilo 51 procent 

letos 57 procent nemocnic.

Na hospodaření se projevilo to, že nemocnice dostaly po odborové akci „Děkujeme, odcházíme“ od pojišťoven přidáno na platy. Zefektivnění přináší i postupné rušení nadbytečných lůžek (celkové náklady nemocnic k 30. červnu 2010 byly 63,3 miliardy, celkové výnosy 63,8 miliardy korun).

Pohledávky z obchodního styku dosáhly 15,2 miliardy, z toho dvě miliardy byly pohledávky po lhůtě splatnosti. Závazky přesáhly hodnotu pohledávek, rovnaly se 16,2 miliardy Kč, z nich 3,9 miliardy připadalo na závazky po lhůtě splatnosti.

Oproti stejnému období loňska stouply celkové náklady nemocnic jen o 1,5 procenta, zatímco v minulých letech rostly zhruba o sedm procent. Největší část tvořily tradičně mzdové náklady, meziročně stouply o čtyři procenta a jejich podíl na celkových nákladech stoupl ze 43,8 na 44,8 procenta. Významnou složkou nákladů byly také náklady na léčiva a zdravotnické prostředky. Meziročně stouply náklady na léčiva o tři procenta, tvořily v pololetí 12,5 procenta celkových nákladů nemocnic. Náklady na zdravotnické prostředky ve srovnání s prvním pololetím loňska naopak klesly o čtyři procenta, jejich podíl na celkových nákladech klesl na 13,4 procenta.

Celkové výnosy nemocnic dosáhly v pololetí 63,8 miliardy, proti stejnému období loňska stouply o dvě procenta. Příjmy od zdravotních pojišťoven vzrostly o tři procenta, tvořily tak 82,1 procenta celkových příjmů.

V rámci zřizovatele „Jiná právnická osoba“ tvoří důležitou skupinu obchodní společnosti, které jsou ve vlastnictví krajských úřadů či městských samospráv. K 30. 6. 2011 činily náklady 44 krajských/městských nemocnic-obchodních společností 16,4 mld. Kč a na nákladech „soukromých“ nemocnic se podílely 72 %. Krajské, městské nemocnice-obchodní společnosti vykázaly k 30. 6. 2011 ztrátu –198 mil. Kč.