Privátní zdravotnická zařízení bodují

14. září 2011 | Autor: Barbora Bakulová

Obraz o zdravotnickém zařízení si lidé nevytváří jen na základě osobních zkušeností, ale působí na ně více faktorů.

Mínění ovlivňují například zprostřed­kované informace, dojmy vytvořené v minulosti, medializované problémy ve zdravotnictví a v současnosti také to, kdo zdravotnické zařízení vlastní. V České republice na konci loňského roku bylo evidováno 189 nemocnic, z toho 121 zařízení bylo privátních.

Ptáme se při výběru nemocnice, kdo ji vlastní?

Na základě exkluzivního průzkumu agentury Ipsos pro CI Consult&Research není pro 63 % z celkového počtu respondentů důležité, jaký charakter zdravotnické zařízení má, naopak důležité je to pro 37 %. Podle stranických preferencí nejvíce na formě vlastnictví záleží příznivcům politické strany VV, naopak nejméně stoupencům ČSSD. Podle výpovědí respondentů má osobní zkušenost se soukromými i veřejnými zdravotnickými zařízeními dvě třetiny lidí. Pouze s veřejnými má zkušenost 22 % a zkušenost jen se soukromými zařízeními mají nepatrná 3 %. Ani s jedním typem zdravotnického zařízení nemá zkušenost 8%, podle věkových skupin to jsou nejvíce mladí lidé ve věku 18–29 let. U potenciálních voličů politických stran je zajímavé, že ze stoupenců VV má 29 % zkušenost jen s veřejnými zařízeními, což je největší procento z uvedených stran, a zároveň mají nejmenší zkušenost jen se soukromými zařízeními (1%).

Lepší a kvalitní péče? Začíná převažovat v soukromých zařízeních?

Kvalita poskytované péče je nepochybně hlavním kritériem, podle kterého lidé zdravotnická zařízení posuzují. V souvislosti s hodnocením kvality zařízení může velmi důležitou roli sehrát například to, jak se jedinec v roli pacienta cítí a jakou důvěru v něm chování personálu zdravotnického zařízení vzbuzuje. V průzkumu respondenti hodnotili kvalitu soukromých zdravotnických zařízení nepatrně lépe než v zařízeních veřejných. Soukromá zdravotní zařízení poskytují spíše lepší péči než veřejná podle 44 % lidí. Naopak neposkytují lepší péči 38 %. Ostatní nedokázali na otázku odpovědět.
Větší rozdíly lze nalézt v pohledu sympatizantů jednotlivých politických stran. Více jak polovina (54–57%) potenciálních voličů trojkoalice (ODS, TOP 09, VV) hodnotila soukromá zdravotnická zařízení tak, že poskytují lepší péči. Naopak hodnocení u stoupenců ČSSD bylo opačné. 46 % potenciálních voličů ČSSD odpovídalo, že soukromá zdravotnická zařízení neposkytují lepší péči a jen 38 %, že poskytují lepší péči.

Jak dosáhnout větší kontroly nad hospodařením zdravotnických zařízení?

V současné době je reforma zdravotnictví velmi diskutované téma a s tím i souvisí otázka, zda by měly mít zdravotní pojišťovny větší kontrolu nad hospodařením zdravotnických zařízení. Zdravotní pojišťovny dnes nemohou hovořit například do záměrů zřizovatelů, zda zřizovatel postaví nový pavilon, nový operační sál nebo zakoupí magnetickou rezonanci. Jak zefektivnit zdravotnictví a jak dosáhnout, aby zdravotní pojišťovny hradily z veřejného zdravotnického pojištění kvalitní péči a efektivní náklady, je nyní aktuální úkol pro Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny, kterých v České republice funguje osm. Podle odpovědí se 82 % lidí domnívá, že zdravotní pojišťovny by měly mít větší kontrolu nad hospodařením zdravotnických zařízení. U věkových skupin (60–69 let) ještě podíl narůstá až na 86 %. Podle stranických preferencí jsou pro větší kontrolu nejvíce stoupenci ČSSD (88 %).

Výzkum ukázal, že události posledních měsíců zvyšují u lidí zájem o problematiku zdravotnictví. Názory obyvatel na soukromé nemocnice jsou celkově pozitivní. Nemocnice jsou vnímány jako zařízení, která poskytují kvalitnější péči s efektivním hospodařením. Výzkum také ukázal, že částečně názory lidí ovlivňuje jejich politické zaměření, což potvrzuje, že problematika soukromých zdravotnických zařízení je svou povahou politické téma.