Odchodné pro záchranáře, k lékaři do 35 minut a další novinky ve zdravotnictví v roce 2013

20.prosinec 2012 | Autor: Ludmila Habadová

Rok 2012 byl ve zdravotnictví ve znamení postupného zavádění zdravotnické reformy do praxe. Ministr Leoš Heger ve své aktivitě nepolevuje a také v nadcházejícím roce se chystá uvést v účinnost několik novinek.

Seznam nadstandardů se zatím nerozšíří

Jednou z největších průlomových novinek bylo zavedení možnosti připlatit si za nadstandard. Zatím si lze od ledna 2012 připlatit za osmnáct nadstandardů, mezi kterými je například lehčí sádra, lepší oční čočka nebo některá očkování. Ministerstvo plánovalo od roku 2013 rozšířit výčet o dalších 70 položek, ale od svého úmyslu zatím odstoupilo. Jedním z důvodů je skutečnost, že zákon, jenž nadstandardy zavádí, je momentálně u Ústavního soudu. Sporná je podle odborníků i samotná definice nadstandardu. Zákon říká, že nadstandard je dražší, ale zároveň stejně terapeuticky účinná metoda léčby. Jenže dražší obvykle znamená účinnější, proto se do tohoto vymezení vejde velmi málo zákroků. Rozšíření seznamu nadstandardů se tak zřejmě posune o rok. Další letošní lednovou novinkou bylo zrušení platby za položku na receptu, kdy pacienti v současné době platí pouze 30 korun za recept, nikoliv za každou položku. V příštím roce by se poplatky měnit neměly, jejich navýšení ministerstvo zdravotnictví ale plánuje, a to od ledna 2014, kdy chce zvýšit základní poplatek u lékaře o dvacet korun, tedy ze současných 30 na 50. Podle ministra Hegera už platba přestává plnit svůj účel, aby pacienti nezneužívali lékařské péče.

Ústavní soud zrušil časové omezení institutu dříve vyslovených přání

Dubnové novely zákonů o veřejném zdravotním pojištění a zdravotních službách změnily pravidla pro úhradu léků, některých očkování a umělého oplodnění. Výrazně byly posíleny práva pacientů, upraveny podmínky pro sterilizaci, kastraci i dárcovství zárodečných buněk. Nově byl zaveden institut dříve vysloveného přání, který měl být platný po dobu pěti let a mohl být kdykoli změněn, nyní je jeho časové omezení již minulostí. Pětileté období bylo totiž listopadovým rozhodnutím Ústavního soudu zrušeno, protože podle soudu je v rozporu s čl. 9 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně. Soudci toto rozhodnutí odůvodnili tak, že není možné, aby na dříve vyslovené přání nebyl brán zřetel jen v důsledku prostého uplynutí zákonem stanovené doby jeho platnosti, to je naopak zcela proti smyslu institutu dříve vysloveného přání. Velmi diskutovaný byl mezi dubnovými novinkami souhlas obou rodičů nezletilých pacientů s ošetřením u lékaře. Nejasná formulace tohoto ustanovení zapříčinila senátní návrh na jeho zrušení. Podle jeho navrhovatelů je souhlas byrokratickou zátěží lékařů i rodičů. Ke zrušení nakonec zamítnutím v Poslanecké sněmovně nedošlo. Podle ministra Hegera toto ustanovení mělo být uplatňováno pouze v případech, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit budoucí zdravotní stav nebo kvalitu života pacienta.

Nový kyčelní kloub do 52 týdnů

1. lednem 2013 nabyde účinnosti nařízení vlády o místní a časové dostupnosti. Toto nařízení stanoví konkrétně místní dostupnost pro jednotlivé lékařské obory a služby, a to jak pro ambulantní, tak pro lůžkovou péči. Místní dostupností se stanovuje přiměřená vzdálenost místa poskytování zdravotnických služeb vzhledem k místu pobytu pacienta. Lhůtu časové dostupnosti pak stanoví lékař s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu pojištěnce, jeho anamnéze či povaze jeho onemocnění. Nařízení tak stanovuje, že pacient by měl být například do 35 minut u svého praktického lékaře, gynekologa, zubaře nebo v lékárně. K urologovi stačí přijet do 45 minut, ke kardiologovi do hodiny a na neurochirurgii do dvou hodin. Pacient s roztroušenou sklerózou by na zahájení biologické léčby neměl čekat déle než 4 týdny, objednání na tomograf tři, rezonanci pět a mamograf šest týdnů. Náhrada kyčelního kloubu se musí uskutečnit do 52 týdnů.

Odchodné pro záchranáře

Novela zákoníku práce a zákona o zdravotnické záchranné službě zavádí od 1. ledna 2013 odchodné pro pracovníky zdravotnické záchranné služby a zajistí jim týden dovolené navíc. Odchodné při skončení pracovního poměru se bude týkat záchranářů, kteří vykonávali tuto činnost po dobu 15 let a dosáhli věku 50 let. Základní výše odchodného bude činit jeden průměrný měsíční výdělek a za každý další rok nad dobu 15 let se odchodné bude navyšovat. Odchodné má pracovníkům záchranné služby hradit zřizovatel záchranné služby, tedy kraj.

Zákon o dlouhodobé péči v nedohlednu

Ministr Heger měl v plánu, že lednem 2013 začne platit dlouho očekávaný zákon o dlouhodobé péči, který měl zajistit zvýšení dostupnosti a kvality dlouhodobé péče, efektivněji propojit sociální systém a vytvořit transparentní konkurenční prostředí při poskytování této služby. Věcný návrh tohoto zákona byl ale legislativní radou vlády z důvodu nedořešeného financování zamítnut. Ministerstvo zdravotnictví nyní tedy pracuje na přípravě nových, jednodušších změn zákonů. Nezbývá než věřit, že se tento potřebný zákon povede uvést během příštích let do praxe.