Kompromis ve zdravotnictví: (skoro) všichni vyhráli, nejvíce ale vláda

07. duben 2011 | Autor: Ludmila Habadová

Celkem 3 800 lékařů podalo výpověď v protestní akci „Děkujeme, odcházíme“ s cílem vybojovat zvýšení platů. Podpis memoranda jim to zajistil, avšak ne v takové výši, jakou původně požadovali. Faktickým vítězem se tedy nakonec stala vláda, protože lékařské odbory udělaly přesně to, co po nich kabinet chtěl.

Právě končící krizová situace ve zdravotnictví byla vyvolána prostřednictvím Lékařského odborového klubu (LOK) protestní akcí „Děkujeme, odcházíme“. Hlavním nátlakovým prostředkem bylo hromadné podávání výpovědí nemocničních lékařů k 1. březnu 2011. Podle organizátorů akce podalo ke konci ledna výpověď přibližně 3 800 lékařů. Odbory původně požadovaly navýšení mezd již od března na 1,5 až trojnásobek průměrného platu v zemi, což odpovídá přibližně 70 000 Kč, dále změnu jejich povinného dalšího vzdělávání a odstartování zdravotnických reforem.


Memorandum zajistí lékařům zvýšení mezd až o osm tisíc

Výsledkem intenzivních vyjednávání mezi ministrem zdravotnictví a LOK bylo podepsání memoranda, podle něhož by lékařům měly vzrůst platy o pět až osm tisíc měsíčně, což jim má již od března zajistit nová tarifní platová tabulka. Takové navýšení sice lékaře plně neuspokojuje, nicméně dohoda memoranda jim do dvou let slibuje původně požadovaný nárůst mezd, který by se měl zvyšovat tempem 15 % ročně. Nově schválené tarify nebudou mít však dlouhé trvání, protože vláda nařídila ministrovi práce a sociálních věcí připravit návrh na jejich zrušení od počátku roku 2013.


Prostředky na současné zvýšení platů kabinet neuvolní ze státního rozpočtu, mělo by se tudíž jednat výhradně o peníze z rezerv ministerstva zdravotnictví a o peníze získané reformou systému. Potřebné dvě miliardy na růst lékařských platů může tedy ministerstvo získat omezením neefektivity systému, rušením nadbytečných lůžek akutní péče, omezením ambulancí v místech velkého nakupení, usměrněním pacientů v čerpání zdravotní péče a nařízením, aby zdravotní pojišťovny uzavíraly smlouvy pouze na potřebnou péči. Ministerstvo předpokládá, že na potřebnou dvoumiliardovou částku vystačí nyní rezervní fond Všeobecné zdravotní pojišťovny a že nedojde k propadu ostatních pojišťoven do ztrát. V příštích letech by bylo ale mnohem efektivnější získat peníze změnou úhradové vyhlášky, která by měla definovat, jaký objem peněz na jednoho lékaře přijde od zdravotní pojišťovny do příslušné nemocnice a novelou o veřejném zdravotním pojištění. Nejefektivnějším prostředkem by bylo rušení nemocničních lůžek akutní péče, což by umožnilo získání peněz v krátkém časovém horizontu. Toto razantní opatření je ale v nejbližší době nejméně pravděpodobné, neboť je otázka, zda bude vůle k tak zásadní změně.


Lékaři uspěli jen částečně

Podpis memoranda může působit jako úspěch lékařů, ale navýšení jejich mezd není tak výrazné, jak požadovali. Kromě toho se musí vyrovnat nejen se ztrátou důvěry části veřejnosti, která jejich iniciativu vnímala jako vydírání, ale i se skutečností, že i když se mohli vrátit zpět na svá původní místa, mohou o ně v rámci jimi požadované reformy přijít. Vítězem protestní akce se tedy stala jednoznačně vláda, která nejen že zastavila hrozící krizovou situaci v nemocnicích a nemusela sáhnout do svého rozpočtu, přidala lékařům mnohem méně, než původně požadovali, ale ještě k tomu dostala do veřejné a odborné diskuse připravovanou reformu zdravotnictví.