Kapitáni českého zdravotnictví

29.říjen 2011 | Autor: Ondřej Mátl

Co mají společného Tomáš Chrenek, Petr Kellner, Marek Dospiva, Marek Čmejla, Zdeněk Zemek, Alexander Seidl, Sotirios Zavalianis, Marek Potysz či Roman Šmucler? Všichni již několik let vlastní či provozují soukromá zdravotnická zařízení a podnikají ve zdravotnictví ve velkém.

Soukromá zdravotnická zařízení hrají v tuzemské síti zdravotnických zařízení významnou roli. Téměř

98 % zdravotnických zařízení je zřízeno soukromými zřizovateli, v soukromých zařízeních je 54 % všech lůžek a pracuje v nich přes 69 % všech lékařů. Názory obyvatel na postavení soukromých zdravotnických zařízení jsou přitom celkově pozitivní. Soukromé ambulance, kliniky a nemocnice jsou v porovnání se státem řízenými organizacemi vnímány jako zařízení, která mohou poskytovat kvalitnější péči, efektivněji hospodařit a poskytovat méně prostoru pro korupční jednání.

Postupné etablování zdravotnických řetězců

V Česku se zdravotnické řetězce etablují postupně. Jejich počáteční působení lze spatřovat v éře privatizačního úsilí, kdy byly vybrané zdravotnické zařízení postupně deetatizovány a noví, soukromí vlastníci postupně v malém měřítku rozšiřovali svá portfolia. Následně do zakládání, nákupu a pronájmu zdravotnických zařízení investovali zpravidla jednotliví investoři, kteří v této oblasti viděli stabilní a relativně ziskové, byť konfliktní odvětví. V poslední době je však možné spatřovat nový fenomén, kterým je vstup velkých institucionálních investičních skupin do zdravotnictví, které usilují o dlouhodobé podnikání v tomto segmentu ekonomiky.

Vede AGEL

Za největšími řetězci zdravotnických zařízení stojí primárně institucionální investoři. Za nejvýznamnější soukromý zdravotnický řetězec je považována skupina AGEL, a. s., která je největším soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě. Tato skupina byla založena Tomášem Chrenkem, předsedou dozorčí rady Třineckých železáren a Moravia Steel. V současné době provozuje v ČR deset nemocnic a několik dalších zdravotnických zařízení. Především funguje v oblasti Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Skupina AGEL od roku 2006 působí i na Slovensku. Společnost také nepřímo působí na trhu zdravotního pojištění. Licenci na provozování pojišťovny získal AGEL v prosinci 2007, v roce 2009 pojišťovnu sloučil s Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou, která se sloučila s Českou národní zdravotní pojišťovnou do České průmyslové zdravotní pojišťovny, jež je třetí největší zdravotní pojišťovnou v ČR.

Z institucionálních investorů dále ve zdravotnictví působí středoevropská investiční skupina Penta, jejímž významným akcionářem je finančník Marek Dospiva. V Česku vlastní lékárenský řetězec Česká lékárna, který podniká pod značkou Dr. Max, a buduje síť soukromých lékařských praxí pod logem Mediclinic. Do investičního seskupení Penta patří také Alpha Medical Ventures, která prostřednictvím společnosti Aeskulab Holding, a. s. provozuje laboratoře.

Dalším velkým institucionálním investorem je finanční skupina PPF Petra Kellnera. PPF přitom vstoupila do zdravotnictví poměrně nedávno, když začala na začátku roku 2010 naplno pod­nikat ve zdravotnictví prostřednictvím dceřiné firmy PPF Healthcare tím, že koupila společnost Euroclinicum. Součástí společnosti Euroclinicum jsou ­nemocnice v pražských Vysočanech a ve Zlíně a polikliniky v Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Pardubicích, Přelouči a Slaném. 

Velkým investorem je také mezinárodní skupina Appian Group, kterou spoluovládá Marek Čmejla. Appian Group do zdravotnického sektoru vstoupila v roce 2007, když získala stoprocentní podíl v holdingové společnosti Medicon, které patří několik lékáren a zdravotnických zařízení v ČR.

Ve zdravotnictví začal podnikat také finančník Zdeněk Zemek, který má podíl v několika lázeňských společnostech – například v Luhačovicích. Dalším větším investorem je Alexander Seidl, který vlastní Česko-německou horskou nemocnici Krkonoše, s. r. o., ve Vrchlabí a je současně majitelem Lázní Libverda. 

Ve zdravotnictví chtěl působit také Ivan Zach, který prostřednictvím GES Medical Care vstoupil na zdravotnický trh s pojišťovnou Média, na kterou získal licenci v únoru 2009. Správní rada zdravotní pojišťovny Média však v roce 2011 rozhodla, že se pojišťovna sloučí s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, protože nestihla získat předepsaný minimální počet klientů.

 

Ve zdravotnictví z velkých institucionálních investorů dříve působila také J&T GROUP, která se zaměřovala především na nemocnice a mikrobiologické laboratoře. Na český trh vstoupila v roce 2006. Vedle toho investovala na Slovensku. Když ale na Slovensku sociálnědemokratická vláda omezila soukromé aktivity ve zdravotnickém sektoru, rozhodla se J&T aktivity ve zdravotnictví utlumit a prodala zdravotnické laboratoře Aeskulab Holding společnosti Alpha Medical Ventures, která patří do investičního seskupení Penta.

 

Jednotliví investoři

 

Vedle velkých institucionálních investorů ve zdravotnictví působí také jednotliví investoři, kteří historicky a postupně budují větší zdravotnické řetězce. Sem patří Sotirios Zavalianis se společností MULTISCAN, s. r. o., Marek Potysz, který stál za rozjezdem projektu sítě ordinací praktických lékařů Moje ambulance, či Roman Šmucler, který je mediálně známý svým působením v oblasti estetické medicíny. Ze zahraničních firemních investorů u nás působí rakouská firma Vamed či britská Progress Medical.

 

Největší skupinou jsou však individuální aktéři, jako například PP HOSPITALS, MEDICA SEVER, s. r. o., MEDICONET, Santé, s. r. o., apod., kteří převážně na základě privatizace nebo aplikací provozního modelu působí v omezeném množství zdravotnických zařízení. Přestože je tato skupina nejpočetněji zastoupená, její konkurenční význam je omezený zpravidla pouze místem poskytovaných služeb.