IZIP končí – co bude dál?

25.duben 2013 | Autor: Ludmila Habadová

IZIP neboli Elektronická zdravotní knížka byl projekt společnosti IZIP, a. s, která vznikla v roce 2001. Plný provoz byl spuštěn o tři roky později – v listopadu 2004. Koncem roku 2012 byl však celý projekt ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem ukončen jako nefunkční a neužitečný, přestože za celou dobu své existence stál zhruba 1,8 miliardy korun, které do něj vložil její majoritní vlastník – Veřejná zdravotní pojišťovna (VZP).

Sdílení dat a efektivní komunikace

Cílem a účelem celého projektu je stále poplatná idea, a to vytvoření systému elektronických zdravotních knížek, které fungují prostřednictvím internetu a jejichž pomocí by mělo být možné sdílet mezi lékaři informace o pacientech a zefektivnit tak i komunikaci mezi pacientem a jeho lékařem nebo předejít opakování některých vyšetření. Do elektronických zdravotních knížek se zaznamenává historie pojištění pacienta, přehledy vykázané péče, uhrazených regulačních poplatků nebo doplatky za léky. Jenže ze šesti a půl milionu pacientů elektronické knížky užívá jen necelá třetina a údaje do ní byly lékaři zapisovány nikoli systematicky, ale pouze nahodile. K současnému datu vykazuje IZIP na svých internetových stránkách 2,5 milionu klientů, 21 tisíc zdravotníků, kteří do systémů vkládají údaje, a přes 211 milionu vložených zdravotních záznamů.

VZP jako většinový vlastník

Menšinovým vlastníkem IZIPu je v současné době švýcarská firma eHi eHealth International, která na základě expertního posudku stanovila hodnotu firmy na 923,5 milionu Kč. Za svých 49 procent akcií požaduje od VZP tedy 452 mil. Kč. Pojišťovna nyní drží v IZIPu 51 procent akcií, koupí by její podíl stoupl na sto procent. Tato cena je však pro VZP naprosto nepřijatelná a je ochotná zaplatit pouze nominální hodnotu akcií, tedy 1,7 mil. Kč. Nyní platí pojišťovna firmě IZIP měsíčně za provoz portálu šest milionů Kč, protože ho nadále potřebuje ke komunikaci s lékaři a pacienty.

Aby nebylo komplikací se společností IZIP málo, tak jí ještě nyní hrozí, že přijde o patent na elektronické zdravotní knížky. Se společností bylo totiž Úřadem průmyslového vlastnictví zahájeno správní řízení o odejmutí zmiňovaného patentu. Podle některých odborníků jí neměl být tento patent vůbec udělen. Žádost o jeho udělení totiž postrádala základní údaj – nepopisovala žádné nové technické řešení, které by bylo opravdovým vynálezem.

Další projekt elektronického zdravotnictví na obzoru

Nyní rozjíždí ministerstvo zdravotnictví v České republice další projekt elektronického zdravotnictví, kterému se přezdívá „nový IZIP“. Tento projekt, který má ten původní téměř dvoumiliardový nepovedený nahradit, je komunikovaný pod označením „Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví“. O jeho přesné podobě se však stále jedná, i když první kolo tendru již vyhrála společnost Microsoft. Výběrového řízení se zúčastnilo celkem 11 firem, kromě vítězného Microsoftu například firmy InterSystems, Ernst & Young a dokonce i samotná společnost IZIP. Ani jedna z přihlášených firem však nijak výrazně nezabodovala, Microsoft za svůj návrh získal 395 bodů z 500 možných. Vítězný projekt zatím nezohledňuje žádnou technickou implementaci a další podobné kroky, ale popisuje pouze základní koncepci toho, jak by elektronické zdravotnictví u nás mělo vypadat. Podle ministerstva zdravotnictví se jedná pouze o koncepční návrh řešení, nikoliv o návrh technického řešení ani o dodávku softwaru.

Cílem ministerstva zdravotnictví je nyní zajistit, aby v horizontu čtyř let existovaly funkční a používané aplikace pro výměnu zdravotních informací, pacientský portál, elektronická preskripce, registr radiační zátěže a manažerský informační systém celého resortu. Na tyto části se připravuje výběrové řízení.

Kritika však namítá, že aktuální podoba zákona o elektronické dokumentaci je naprosto nevyhovující a vyžaduje další úpravy tak, aby vytváření a sdílení elektronické dokumentace bylo povinné. Ministerstvo přesto plánuje, že projekt „nový IZIP“ by mohl být odstartován již počátkem roku 2014.