Elektronické recepty – chtějme více!

22.únor 2013

Recept je poukazem na výdej léku v lékárně a na proplacení léku zdravotní pojišťovnou. Recept je jednoduchý. Najdeme na něm identifikační údaje pacienta, údaje předepisujícího lékaře a údaje o předepsaném léku – název, formu a sílu, dávkování a doporučení, jak ho užívat.

 

Každý známe papírový recept. Jaké jsou výhody receptu elektronického? 

Administrativní podpora

Elektronický recept je lépe čitelný. Neztratíme jej, nezničíme, je obtížnější jej padělat. Lze jej snáze předat třetí osobě, lze jej poslat jako sms či e-mail. eRecept může pacient zaslat lékárně, která mu doručí lék domů. eRecept lze využít i pro opakované vydání léku nebo pro předání z lékárny pojišťovně k úhradě.

Podpora rozhodování

Další přínosy elektronického receptu vidíme v podpoře rozhodování lékaře a lékárníka. „Počítač“ lékaři pomáhá doporučením vhodného léku či jeho alternativ, návrhem vhodného dávkování tak, aby lék pacientovi vystačil na požadovanou dobu léčby. Může varovat lékaře před předepsáním nevhodné kombinace léků. Všechny tyto funkce může plnit informační systém předepisujícího lékaře bez ohledu na to, zda vytiskne klasický recept, nebo vytvoří eRecept. Není k tomu potřeba recept nikam odesílat, žádné úložiště.

Výrazně větší přínos nastane, pokud má „počítač“ předepisujícího lékaře přístup k informacím o lécích, které předepsali jiní lékaři. Může během předepisování varovat lékaře před předepisováním již (jiným lékařem) předepsaných léků nebo nevhodných kombinací. Právě multiplicitní předepisování léků vede k velkému plýtvání. Současné předepisování nevhodných kombinací léků různými ošetřujícími lékaři vede k přímému poškození pacienta. Velkým přínosem pro rozhodování je znalost lékové historie pacienta, tedy jaké léky mu kdy byly předepsány a vydány.

Informace o předepsaných lécích jsou citlivými osobními údaji a podléhají přísné ochraně. Shromažďovat a zpracovávat tato data lze výhradně se souhlasem pacienta. 

Propojení s klinickými informacemi

Další rovinou využití elektronického receptu je propojení informací o lécích s klinickými informacemi. Jsou to výsledky klinických vyšetření a výsledky laboratorních a dalších testů. Lékař při předepisování léku pochopitelně zná diagnózu svého pacienta. Nelze však po něm žádat, aby měl v hlavě všechny diagnózy a výsledky vyšetření.

Pokud umožníme lékárníkovi přístup ke klinickým informacím, vezmeme jej do týmu, který se podílí na péči o pacienta. Se znalostí nemocí pacienta, jeho laboratorních hodnot a podobně může lékárník přispět ke kvalitnější a bezpečnější léčbě.

Posílení role pacienta

Dáme-li pacientovi možnost přístupu k informacím, posílíme jeho postavení, jeho aktivní přístup k léčení, bude se na něm moci lépe podílet, rozhodovat se a nést za něj svůj díl odpovědnosti. Pro pacienta je užitečné, když získá informace o léku, který užívá. Elektronizace umožní předat pacientovi informaci o správném způsobu užívání léku. V případě předepsání či vydání nevhodné kombinace léků může systém pacienta varovat.

Účinná farmakoterapie, věda, výzkum, řízení

Data, shromážděná díky eReceptům, lze po jejich anonymizaci dále využívat. Lékaři mohou porovnávat svou preskripci se svými kolegy či doporučeními. Pojišťovny mohou identifikovat lékaře, kteří předepisují nevhodné nebo příliš nákladné léky, a podpořit změnu jejich chování. Pro účely vědy lze zkoumat, které léky lékaři při určitých diagnózách předepisují, ale i jaké byly účinky léků na další vývoj zdravotního stavu osob. Anonymizovaná data z eReceptů lze využívat i při řízení zdravotnictví, plánování spotřeby léků i hodnocení veřejného zdraví.

Chtějme mnohem více!

Dnes vedeme diskuze o elektronických receptech pouze jako o nástroji k zjednodušení administrativy. To je nepřijatelně malá ambice, která nemůže ospravedlnit velké investice. Od elektronizace musíme chtít mnohem více. Musíme vyžadovat, aby pomáhala nalézt správná rozhodnutí, aby nás chránila před chybami a omyly, aby přinesla novou kvalitu zdravotní péče a zvýšila její bezpečnost. V případě eReceptů k tomu potřebujeme propojovat informace o lécích předepsaných různými lékaři a vydaných v různých lékárnách. Současně potřebujeme zpřístupnit jak lékařům, tak lékárníkům klinické informace pacientů. To lze výhradně s aktivním souhlasem pacienta. Optimálním prostředím k tomu je elektronická zdravotní knížka, kterou dnes disponuje jedna čtvrtina občanů České republiky.