Květen 2016

Jsme ve válce!

31.květen 2016   Autor: Josef Šíma

Vážení čtenáři,dostává se Vám do rukou další číslo analytického měsíčníku CI Time, ve kterém přinášíme rozhovor se dvěma význačnými odborníky na mezinárodní bezpečnost, kteří zavítali na půdu vysoké školy CEVRO Institut, Michaelem Chertoffem, bývalým americkým ministrem pro vnitřní bezpečnost, a zakladatelem poradenské firmy The Chertoff Group prof. Boazem Ganorem, zakladatelem a výkonným ředitelem International Institute for Counter-Terrorism z Izraele. Celý článek

3. světová válka již začala

31.květen 2016   Vedl rozhovor: Jiří Cieslar

O schopnostech vlád odhalovat teroristy, migrační krizi, nebezpečí volného pohybu osob a o ruské propagandě s Michaelem Chertoffem, bývalým americkým ministrem pro vnitřní bezpečnost, a prof. Boazem Ganorem, zakladatelem a výkonným ředitelem International Institute for Counter-Terrorism z Izraele. Celý článek

Zákon o registru smluv – vhled do úpravy

31.květen 2016   Autor: Václav Pilík

Dnem 1. 7. 2016 nabývá účinnosti podstatná část – v našich podmínkách zcela nové – úpravy registru smluv. Nová instituce, založená na povinném uveřejňování smluv uzavíraných osobami či orgány náležejícími do veřejného sektoru, má doplnit spektrum nástrojů zajišťujících dodržování zásad nakládání s veřejnými prostředky. Celý článek